Rektum kanserinin belirtileri nelerdir ?

Makatta ağrı, büyük abdestte kanama, büyük abdest yapamama, karında ele gelen kitle, büyük abdestte ağrı, sancı, dışkıda incelme, dışkılama sonrasında- öncesinde  berrak kanama olması. Döl yolunda ağrı kitle hissi veya muayenede ele gelmesi ile tanıdan şüphelenilir.

Rektum kanseri tanısı nasıl konur ?

Rektum kanseri basitçe lokalizasyonuna göre  işaret parmağı ile yapılan rektal muayene  ile konulabilirken üst seviyelerde bulunan  rektosigmoidoskopi,  kolonoskopi kontrastlı BT , tüm abdomen MR, pelvik MR ile de konulabilir.

Başka bir işlem için çektirilen filmlerde rastlantı eseri olarak kitle tanısı varlığı ile de  konulabilir.

Rektumun parmak veya endoskopik değerlendirmesi önemlidir. Rektum muayenesinde  kitlenin yanında, sertlik, hareketliliği – fiksasyonu   ile komşu yapılarla olan yapışıklıkları hakkında da  fikir sahibi olunabilir.

Rektum kanseri tanısı almış  kişilerde kanserin yerleşimi, etraf dokularla ilişkisi, çevre lenf nodları varlığı , büyüklüğü şekli ve yapısal özellikleri açısından bilgi sahibi olunabilir.

Rektum kanseri tanısı almış kişilerde endo rektal usg, tüm abdomen BT, Pelvik MR, Toraks BT ileri düzey hastalık belirtilerini ortaya koymak üzere kullanılabilir.

Önceki tahlillerde belirtilen  şüpheli durumlarda PET de istenmelidir .

Rektum kanserinde ayırıcı tanıda hangi hastalıklar vardır?

Makatta kanama ve kitle  ile görülen tüm hastalıklarda başta rektum tümöründen şüphe duyulmalıdır. Kalın barsak ve ince barsağın ilthabi barsak hastalıkları, anal fissür, hemoroid en  sıklıkla tanı için kuşku yaratan  hastalıklardır.

Rektum kanserinde ameliyat öncesi yardımcı ışın ve ilaç tedavisi nedir ?

Rektum kanserinde lokal ileri olarak tabir edilen ‘’ çevre rektum gözeli dokusu olarak tarif edilebilecek mezorektuma ve ilerisine yayılma ihtimali olan hastalık’’ ta işin tedavisi ile ve /veya ilaç tedavisi  kullanılır. Operasyon öncesi kullanılan ilaç ve ışın tedavisinde amaç lokal kontrolü ve sağ kalımı artırmaktır. Bu tedavi ile tümör etrafı cerrahi sınırları  ya da uzak metastaz alanlarındaki tümör hücreleri ortadan kaldırılır. Çıkarılamayan tümörler için mutlaka ameliyattan önce uygulanmalıdır.

Rektum kanserinde ameliyat için cerrahın önemi ve sorumluluğu nedir?

Rektum kanserinde cerrahi tedavi için en önemli noktalar  tümörün tipi, lokalizasyonu ve yaygınlığından oluşan tümöre ait faktörlerdir Diğer faktör hayatta kalımı tedavi yeterliliği , tekrarı etkileyen nokta ise uygulayıcı cerrahin rektum kanseri tedavisindeki yeterliliğidir. Rektum kanserinde  istenen sonuca ulaşmak, kolostomi açılması kalıcı kolostomi  açılmaması ile ilgili işlemler, cerrahi sonrası eden hastalık  ve sonrasındaki hayatta kalım ile ilgili olarak en belirleyici faktörlerden