Kimlere? Nasıl Uygulanır?

Rektum kanseri için kanıtlanmış tek gerçek ve uygun tedavi tümöral kitlenin çıkartılmasıdır. Aksi her durumda yanlıştır.

Ameliyatsız tedavi  olarak halk arasında bilinen tedavi şekli ışın tedavisi ile rektum tümöründeki kitlenin yok edilmesi, ışın tedavisine ortalama  yaklaşık %25 civarında olguda tam yanıt görülmesidir .

Işın tedavisi sonrası ile kitle küçülebilir belli düzeyde yanıt vermiş olabilir. Unutulmamalıdır ki bu tedavi sonrasında tümörün tamamen yok olduğunun tam olarak kanıtlanması çok çok zor olduğu gibi takip ve uygulamalarla çok sık ve aktif değerlendirme gerekmektedir.

Bazı durumlarda barsak duvar kalınlığında belli bir düzeyde  yayılmış tümörler lokal olarak çıkartılabilir. Bunlar barsak kalınlığının üst  1/3 ünden daha üst kısmında olan tutulumda , belli özellikleri  daha iyi tümör karekteristiğine sahip olan tümörlerde tam ve sınırları belirgin olarak net çıkartılmış tümörlerde, hasta onamı, isteği  takip için  gelmesi garanti olan olgular için geçerli olabilir.

Bu durumla ilgili olarak bilinmelidir ki hastalığın uzak organlarda ortaya çıkması, yerinde ve çevre dokularda ortaya çıkması ihtimal dahilindedir.

Rektum kanserinde cerrahi tedavi sonuçları nelerdir ?

Rektum operasyonlarından sonra   tedavinin ileri aşamalarının düzenlenmesi için patolojinin doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Çevresel çıkartılma sınırı, sağ kalım için en güçlü faktörlerden birisidir.

 Tümörün tam olarak çıkartılması, bu yüzden çok önemlidir. Hastalığın Total Mezorektal Cerrahi sınırlarınında dışında olması durumunda cerrahi tedavinin yanı sıra ek tedavi gereksinimi doğar ve bu durumun sağlanması için radyoterapi uygulaması ve kemoterapi uygulaması operasyon öncesinde yapılmaktadır.

Rektum kanseri tedavisinde patoloji özellikleri nelerdir?

Rektum kanseri tedavisinin  şekillendirilmesi sadece operasyon ile yeterli değildir. Operasyon sonrası patolojik değerlendirme hastanın hayatta kalımı, hastalığın  tekrar riski, varolan duruma göre patolojik  noktaların tesbiti ve ilaç tedavisi için çok önemlidir. Çevresel  cerrahi sınır, alt ve üst cerrahi sınır, etraf organlara olan komşuluk, çıkartılan lenf nodu sayısı tümörün gerçek dokudan ayrışma özelliği değişim derecesi dikkate alınmalıdır.

Tümörde var olan mutasyonel özellikler KRAS, NRAS, vb sadece daha sonraki durumun ortaya konması değil aynı zamanda ilaç tedavisinden faydalanma özelliklerini de ortaya koyar.

Rektum kanseri tedavisinde ileostomi nedir? Ne zaman ileostomi ameliyatı gerekebilir ?

Anüse uzaklığı 10 cm den daha aşağıdaki alt rektum kanserlerinde ameliyat sonrasında anastomoz (barsakların birleştirilmesi) güvenliğinde ,pelvik ileri iltahabi hastalığın  engellenmesi  amaçlı, aşağıya geçen kalın barsak içeriğini sınırlandırmak amacıyla ileostomi uygulaması yapılabilir. Hasta için uygun zaman, operasyon şartları da dikkate alınarak kapatılma zamanı ayarlanabilir.

Bu bir tercih olmasının yanı sıra,  tavsiye olarak da güncel cerrahi uygulama klavuzlarının önerileri arasındadır.

Kolostomi nedir ? Rektum kanseri tedavisinde kolostomi uygulamaları nasıl olabilir ?

Kalın bağırsağın  karın duvarına çıkartılması sonrası barsak içeriğinin karın duvarından çıkartılması için  uygulanan işleme  kolostomi  açılması  denir. Kolostomi her rektum ameliyatı için uygulanma olasılığı bulunan önemli bir ameliyat metodudur. Özellikle alt rektum yerleşimli tümörler, anal kanal ve sfinkter tutulumu olan tümörler, ileus olarak adlandırılan tıkanıklık meydana getiren tümörlerde  kolostomi riski mevcuttur. Bazı durumlarda  ameliyat öncesinde ışın ve ilaç tedavisi uygulanarak tümörün geriletilmesi için de kolostomi uygulaması yapılmak zorunda kalınabilir.

Kolostomi  belirli bir zaman aralığında yapılabileceği  gibi hasta ve hastalık şartlarında  değişebilecek şekilde kalıcı olarak da uygulanabilir.

İleri yaştaki hastalıkta kolorektal kanser tedavisinde cerrahi tedavi nasıl uygulanmalıdır ?

Yaşlılık kalın barsak kanseri için bir risk olarak görülmemelidir.Hastanın genel durumu, bilişsel fonksiyonları, varolan rahatsızlıkları, geçirdiği hastalık ve tedaviler, psikolojisi, özellikle genel  kalp sağlığı  başta olmak üzere dikkatli değerlendirme sonucu ile yaşlı nüfusta da kolorektal cerrahi uygulamaları rahatlıkla yapılabilir.