Rektum kanserinde cerrahi tedavi nedir?

Rektum kanserleri, lenfatiklenf kan yoluyla komşulık ve karın zarı   yoluyla yayılır. Rektum anotomisi ve tümörün rektumdaki lokalizasyonu cerrahi tedavi seçiminde önemli rol oynar. Rektum tümörünün yerleşimine göre ameliyatta çıkarılan alanın yeri ve birleştirilen alanın düzeyi değişir.

 Anterior rezeksiyon ile  tarif edilen ameliyat  terimi rektumda çıkartılan kısmın karın zarı lokalizasyonundn üstte kalan kısmın çıkartıldığı  ameliyatlar için kullanılır.

Aşağı Anterior Rezeksiyon (AAR) ise rektumda çıkartılan kısımdan sonra periton denen karın zarı  altında kaldığı ameliyatları tanımlar.

Önemli olan çevre dokularda tümörden 1-2 mm sınırdan daha fazla bir kuşak kalabilecek şekilde tümörün çıkmasının olanağının sağlanmasıdır.

Çevresel cerrahi çıkartım sınırı lokal olarak tekrar ve genel sağkalım için güçlü bir belirteçtir.

Rektum kanseri cerrahisinde açık-kapalı- robotik ameliyat uygulamaları nelerdir?

Rektum kanserinde ameliyatın açık  kapalı veya robotik olarak yapılması ile ilgili çok sayıda farklı görüş mevcuttur. Bu kişinin  hastalığın makat kaslarına  tümörün yakınlığı, cinsiyeti, hastalık durumu, önceki tedavi ve geçirdiği ameliyatlar kilosu, ek hastalıkları da dahil olmak üzere çok sayıda faktör ile beraber değerlendirilmelidir.

Operasyonun başlanması ve tamamlanması sürecinin aşamaları  farklılıklar gösterebilir. Laparoskopik ve robotik operasyonlar daha uzun zaman  sürerken,  daha maliyetli olur. Girişimin  nihayi sonuçları cerrahın deneyimi ve yaklaşım tarzı ile de yakın  ilişki göstermektedir.

Genel olarak kan kaybı operasyon sonrası ağrı, yönünden laparoskopik-robotik  (kapalı) operasyonlar daha iyi sonuç verir.

Cerrahi ekibin, alet parkının ve deneyimin de bu konu  yakın ilgisi mevcuttur.

Hayatta kalım, komplikasyon oranları, tedavi sonrası uyum, patolojik materyalin yeterliliği gibi konular da birbirlerine üstünlüğü pek görülmemekle birlikte yapılan işlemin uygulayıcı olan cerrah ve ekibinin deneyimi bu konu için en önemlidir.

Teknik uygulama farklılıkları ve sonuçları, hastalığın yerleşimi, tümörün yayılımı  ile değişebilir. Laparoskopik başlanan operasyonun açık sonuçlanması da mümkündür.